Donateurs

Fondswerving

Uit het toenemend aantal aanvragen dat het Heij Konijn Fonds de afgelopen jaren ontvangt, blijkt dat jonge kunstenaars grote behoefte hebben aan financiële steun in de vaak beslissende fase aan het begin van hun carrière. Met het oog op deze ontwikkeling wil het fonds haar kapitaal graag vergroten, zodat aan meer jonge talenten steun in de vorm van een donatie kan worden toegekend. Het bestuur van het Heij Konijn Fonds verzoekt daarom potentiële donateurs, die het doel van het fonds een warm hart toedragen, bij leven of testament een financiële donatie aan het fonds te doen.

Beheer van het fonds

Het Heij Konijn Fonds is een fonds op naam, dat wordt beheerd door de Dullertsstichting in Arnhem. De Dullertsstichting is opgericht in 1882 bij testament van W.H. Dullert. Het is een vermogensfonds dat inwoners van Arnhem en omgeving steunt, die geen of weinig financiële armslag hebben. De Dullertsstichting schenkt jaarlijks meer dan een miljoen euro aan particulieren en instellingen.

Dullertsstichting

Het paar Heij Konijn kwam indertijd via de werkzaamheden van de heer Heij als wethouder van de gemeente Arnhem veelvuldig in contact met de Dullertsstichting. Zij raakten zodoende onder de indruk van de zorgvuldige manier waarop de stichting aanvragen voor hulp behandelde en nog steeds behandelt. De aanvragen van particulieren worden onder meer beoordeeld op basis van de uitkomsten van een huisbezoek dat één van de medewerkers van de stichting bij de aanvrager brengt. Deze persoonlijke benadering in combinatie met het degelijke en op de lange termijn gerichte beheer van het vermogen was voor mevrouw Heij Konijn de reden haar fonds te verbinden aan de Dullertsstichting.

Heij Konijn Fonds

Het Heij Konijn Fonds heeft een vermogen van circa 750.000 euro, dat een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 25.000 euro genereert. Uit deze opbrengst ontvangen jaarlijks tien tot vijftien jonge kunstenaars een bijdrage van maximaal 2.500 euro per persoon. De gelden van de in 2001 opgeheven Arnhemse Kunstvereniging Artibus Sacrum zijn toegevoegd aan het Heij Konijn Fonds. Met daarbij de bepaling dat deze gelden ten goede dienen te komen aan jonge kunstenaars in de muziek.

ANBI status

Omdat de Dullertsstichting door de fiscus wordt aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI), zijn giften, legaten en erfenissen aan de Dullertsstichting ten bate van het Heij Konijn Fonds vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ook kan een gift in de vorm van een vijfjarige lijfrente (periodieke schenking) volledig, dus zonder drempels, van de inkomstenbelasting worden afgetrokken.

Contact met Heij Konijn Fonds

Heeft de doelstelling van het Heij Konijn Fonds uw interesse gewekt en wilt u meer weten over de werkwijze van het Fonds en de wijze waarop u het Fonds financieel kunt ondersteunen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met mr. M. Schellingerhout, rentmeester-directeur van de Dullertsstichting, telefoon: 026-4425192, e-mail: info@Dullertsstichting.nl.